Advies

Heeft u plannen om uw woning te verduurzamen, gaat u een andere woning kopen of wilt u lagere maandelijkse energielasten? Maak dan nu een vrijblijvende afspraak zodat we kunnen kijken naar de mogelijkheden.

Duurzaam Noord werkt met een driestappenstrategie “Trias Energetica” om een woning energie zuinig te maken.

1.       Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan.

2.       Maak maximaal gebruik van energie uit duurzame bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie.

3.       Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende energiebehoefte te voorzien


Kortom wat je niet nodig hebt hoef je niet op te wekken. Hier zit vaak de meeste besparing en zal direct zorgen voor een lagere energienota. De energie die je wel nodig hebt gaan we op een duurzame manier op wekken. Als dit lukt noemen we de woning energieneutraal. Bestaande woningen kunnen vaak niet zonder fossiele brandstoffen want in Nederland worden de meeste huizen door een CV ketel verwarmd. Toch zijn er genoeg mogelijkheden om ook op dit laatste punt te besparen.

Maak een afspraak